miercuri, 5 ianuarie 2011

Și mâine e o zi mare...   Doamne cât de mult tu, mă iubești ?
   Nu vreau pomană de la nimeni, niciodată,
   Și dacă mint, tu aspru să mă pedepsești,
   Așa a fost să fie, așa-mi va fi viața, toată ?

   Dacă așa-mi va fi și de-acum-nainte,
   La ce, aș mai trăi, nu are rost...
   Voi sta în banca mea, ca un copil cuminte,
   Decât să-mi fie viața, mai rea precum mi-a fost.

   Ah ! câte glasuri de-armonie, se aud în noapte,
   În al meu suflet cântă toate, toate așa-mi duios
   Dar el săracul, nu știu, să le mai ducă, poate ?
   Tot ce e bun, prea bun, oare-i și sănătos ?

   O, dulce înger de dezmierdare !
   De-ai vrea unit cu dorul meu să fii,
   Să-mi dai la despărțire o dulce sărutare,
   Și-n suflet, vreau veșnic să-mi rămâi !
  


    

Sinaxar 6 Ianuarie


Epifania sau Boboteaza
 
În aceasta lună, în ziua a șasea, se prăznuiește sfânta și dumnezeiasca Arătare a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos ( Epifania sau Boboteaza ).
Sfânta și dumnezeiasca Arătare a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos o sărbătorim în această zi, în toate sfintele biserici, făcând, de cu seară, slujba Privegherii. Că însuși Dumnezeu Cuvântul, îmbrăcându-Se în Adam cel vechi și plinind toate ale Legii, a venit la marele Prooroc Ioan, ca să Se boteze. Și acesta îl oprea, zicând către Dânsul: " eu am trebuință să fiu botezat de Tine și Tu vii la mine? ".
Dacă a auzit însă pe Domnul zicând: " lasă acum ", a cunoscut că botezul este plinirea a toată dreptatea și L-a lăsat. Și botezându-Se Hristos, toată firea apelor a sfințit; și scufundând în apele Iordanului toate păcatele oamenilor, îndată a iesit din apă; înnoind și zidind din nou pe omul, care era învechit în păcate și dându-i împărăția cerurilor. A Cărui slavă și putere este în vecii vecilor. Amin.
Tot în aceasta zi, pomenirea sfântului noului sfințit mucenic Romano Lachedemonul, care, mărturisind în anii 1695, prin sabie s-a săvârșit.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.