duminică, 22 ianuarie 2012

Tinereţe, floare rară....
De fiecare dată, ne aducem aminte de anii tinereţii, ca după un paradis pierdut în negura timpului. Fiecare dintre noi tânjim după ceva drag, nerealizat la momentul acela, când ni se părea la toţi că plutim de fericire. În tinereţe, când stările sufleteşti sunt vii şi multe, timpul trece plăcut şi încet, aşa că, privind îndărăt la o distanţă de câţiva ani, îţi pare o eternitate. La bătrâneţe, când stările sufleteşti nu mai sunt vii şi se rarifică, timpul trece anevoie şi totuşi atât de repede încât, privind înapoi, lucrurile de acum zece ani îţi par că s-au petrecut ieri. Aşadar natura, părtinitoare cu tinereţea şi ostilă bătrâneţei, îi ia acesteia locul, şi-i dă celeilalte totul!

BUCURAŢI-VĂ ŞI IUBIŢI-VĂ MULT! NU VE-ŢI SIMŢI CUM TRECE TIMPUL